Jautājumu forma
Paldies par jautājumu! Mūsu speciālists ar Jums sazināsies
Uzdot jautājumu
Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi ir saistoša vienošanās starp Jums un FreezeFat. Šie noteikumi nosaka Jūsu FreezeFat vietnes lietošanu, t.sk. vietnē esošos datus, informāciju, pakalpojumus un citu vietnes saturu.

Lūdzu izlasiet FreezeFat noteikumus uzmanīgi pirms ieiešanas vietnē. Jūsu vietnes lietošana norāda uz pilnu Jūsu piekrišanu šiem lietošanas noteikumiem katru reizi, kad vietne tiek atvērta. Ja Jūs nepiekrītiet uzskaitītajiem noteikumiem, lūdzu pametiet vietni.

FreezeFat piekrīt ierobežotai vietnes lietošanai tikai un vienīgi nekomerciālos, privātos un informējošos nolūkos. Vietnes saturu (t.sk. tekstu, dizainu, logotipus, attēlus un citu informāciju un saturu) nav atļauts publicēt, reproducēt, izplatīt vai pārdot.

Vietnē esošais materiāls ir ar autortiesībām. Vietnes lietotājam ir jāuzskata, ka viss vietnes saturs ir aizsargāts ar autortiesībām, ja vien nav norādīts citādi. Šis saturs nedrīkst tikt lietots, lejuplādēts, kopēts, publicēts vai izplatīts jebkurā tā formā, tā pilnībā vai daļēji. Izņēmums - rakstiska atļauja no FreezeFat.

FreezeFat neuzņemas atbildību par jebkādas dabas bojājumiem jebkādā gadījumā.

Jebkura nepersonīga rakstura informācija kas ir pārnesta vai publicēta šajā vietnē, t.sk. dati, komentāri, jautājumi, u.tml., tiks uzskatīta par nevienam nepiederošu un nekonfidenciālu.

FreezeFat patur tiesības mainīt vai izdzēst materiālu no vietnes jebkurā mirklī bez iepriekšējas paziņošanas, tai skaitā arī mainīt Lietošanas noteikumus jebkurā laikā.

Atjaunots: 24. maijs, 2017